Fra 01.Juli 2023 tas det i bruk ett nytt graderingsskjema, det betyr at alle som skal gradere på årets sommerleir benytter seg av dette skjema i sine forberedelser. Dersom du skal gradere før sommerleiren benyttes det gamle pensumet, dette finner du her.

Det finnes detaljerte videoer med Bjørn-Eirik Olsen shihan som viser alle kyuteknikker. Du kan se videoene under “Basisteknikker“.