Gjenåpning av breddeidretten 12.Oktober, fase 1

(Redigert 08. Oktober 2020)
12.Oktober åpner det for fase 1 i gjenåpning av breddeidretten på nasjonalt nivå. For Oslo vil dessverre restriksjonene gjelde videre grunnet høyt smittetrykk, så Oslo må vente litt til. For resten av landet vil det nå åpnes for at voksne under 26 år kan trene med fysisk kontakt!

I fasegjenåpningen vil dere se at det skilles på kjønn i fase to og tre, dette er fordi det er ønsket å åpne opp gradvis, og siden det er flest menn som trener kampsport åpnes det for kvinner i fase to, når den tid kommer, og for menn i fase 3. I tillegg har de tatt i betraktning at menn over 50 år har en høyere smitterisiko. Det finnes også en fase 4 og 5 men den gjelder ikke for oss. Mer om fasegjenåpningen her

Koronavettkurs
NIFs e-kurs om smittevern, som er felles for alle idretter, er obligatorisk for alle som skal delta i voksenidrett med kontakt.
Dette gjelder også foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Informasjon om dette i linken.
Det er også mulig å ta kurset på engelsk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/coronaawareness/

Koronavettregler
Videre er det laget koronavettregler som er fint å sette seg inn i. Det er viktig at klubbene i god sportsånd er flinke med renhold og hygiene slik at flere kan trene kanskje allerede i 2020. Koronavettreglene finner dere her

For Oslo er reglene som følger:
  • Fase 1 for voksne under 26 år må avvente da det er enda høyt smittetrykk i hovedstaden.
  • Det er maks 50 personer innendørs, men det er fortsatt kohortgrupper på max 20 stykker.

Share on Facebook