NAF har ansvar for at det arrangeres graderinger minimum to ganger årlig på sommerleir og andre større leire. I tillegg til dette kan det arrangeres graderinger på klubbleire når et medlem av teknisk komité deltar eller når klubbens høyst graderte er delegert graderingsmyndighet fra teknisk komité.

Fukushidoin, shidoin samt medlemmer i GK kan gi kyugrader opp til og med 1. kyu på seminarer og klubbarrangementer.

Det er anbefalt at høyere kyugraderinger (3. – 1. kyu) gjennomføres på et av de større seminarene,  men det er ikke et absolutt krav. Lavere kyugraderinger (6. – 4. kyu) skal fortrinnsvis gjennomføres på  lokale klubbarrangementer.  

På klubbgraderinger holdt av en fukushidoin, der det gjennomføres høyere kyugraderinger (3. – 1.  kyu), skal det normalt være en shidoin fra en ekstern klubb eller et medlem av TK til stede. TK kan gi  unntak fra denne regelen på forespørsel fra klubbens fukushidoin.

Se tekniske forskrifter for utvidet informasjon