Første økt i nye lokaler

Med den norske opraen trygt i havn i Bjørvika, så flyttet dennorske Ballett ut av sine tidligere treningslokaler øverst iNydalen. Ivan Gasparini, som trener ved Sunyata, fikk nyss om detteog tipset Mouliko. Etter en del forhandlinger er Sunyata endelig påplass i lokalene.

Det er store lokaler Sunyata nå har inntatt. Lokalene består av: 3stooore saler med høy hvelving under taket, en liten sal, mangekontorer, fellesarealer, og store garderober. Dessuten har Matsurulager i samme bygg, og planlegger å etablere utsalg i kontoret somer nærmest fellesarealet. Sunyata kommer til å ha et klubb-kontorvegg til vegg med kontoret Mouliko bruker til sitt ki-senter.Sunyata har tatt en av de store salene, og ønsker å videreutleieresten av lokalene til aktører innen kampkunst/-sport og alternativhelse, og har allerede funnet flere interessenter.

Mouliko instruerer under den første økta i nye lokaler.(18. september 2008)

“Det er en diger satsning og en kjempeutfordring, som krever myepenger og mye jobb, ” sier Mouliko Halén, “vi satser på 50 nyeaikidomedlemmer innen årets utløp, og vi satser først og fremst motnærområdet og næringslivet. I tillegg vil vi ha en stor satsningmot barn og unge.” Mouliko sier videre at Sunyata ønsker å være etstort aikidosenter med langtidspraktiserende aikidokaer, og trordette vil ha positive ringvirkninger i hele det norskeaikidomiljøet. Både gjennom kjennskap til Aikido, og ikke minstdeltakelse på leirer. Klubben kommer til å invitere mange godeinstruktører utenfra, som hjelper med å heve nivået. “alle fraandre forbund er alltid invitert til å komme hit og trene, og herer det også mulig å leie hall til seminarer.” Mouliko vurderer ogsåå ta inn flere uchi-deshier fremover.

De som først og fremst har jobbet for å få realisert dette, forutenMouliko selv, er Ivan Gasparini, Patrick Bjurquist og JohnnyWahlin.

Sunyata er cirka 65 medlemmer på nåværende tidspunkt og hadde vokstut av lokalene sine i Grønnegata. I det lille lokalet, med en dojopå 60 m2, holdt klubben til i 13 år, etter en omflakkendetilværelse siden klubben ble grunnlagt i 1984. De startet opp iBergesens gamle palass i Gml. Drammensvei, med blant annet eiketak,peis og parkett. Men mye narkotikahandel blant andre leieboeregjorde at de fant seg et annet sted. De holdt til ved Oslo City enstund, men der måtte de plukke sprøytespisser på vei inn tiltrening. Videre leide klubben lokaler i Platous gate, Pilestredet,Inkognitogata, tilbake i Pilestredet, Sandakerveien, før de havneti rolige Grønnegata. De ble kastet ut rett før sommeren av engjerrig gårdeier, men var så heldige at de fikk lov til å holdetreninger gratis på den Franske Skole over sommeren. (Sunyata harholdt flere seminarer på den Franske Skole, og har nå bådebarnegruppe og to voksentreninger i uken der, ved Eric LeClerc.)

Sunyata kommer nå til å jobbe hardt for å gjøre den gamlebalettsalen om til en skikkelig Aikido dojo frem mot den offisielleåpningen som blir helgen 24.-26. Oktober. Da blir det leir medinstruksjon fra Mouliko og muligens noen gjesteinstruktører.

Aikido.no ønsker Sunyata lykke til, og håper de greier å realiseredrømmene sine til glede for hele Aikido-Norge.

Les mer om Sunyata: http://www.sunyata-aikido.org/norsk/

Tekst: Erlend Hove Lillebø
Bilder: Erlend Hove Lillebø/Camilla Viken Teigre

September 2008

Share on Facebook