Barneforsikring

Barn opp til 13 år er forsikret gjennom Gjensidiges barneidrettsforsikring dersom klubben er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF).
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Klubber som ikke er medlem av NIF må ha forsikring som dekker barn.

Klubbforsikring

Alle klubber må ha kriminalitet og underslagsforsikring i henhold til NIFs lovverk. Ut over det kan det være ønskelig med en ulykkesforsikring, styreansvarsforsikring og klubbforsikring. Vær obs på at ulykkesforsikringer for enkeltklubber ikke alltid har god dekning, så i noen tilfeller kan det vært lurt at medlemmene selv tegner gode ulykkesforsikringer og sjekker ut om den gjelder på organisert trening.

  • Ulykkesforsikringen bør minimum dekke skader som skjer på, eller i forbindelse med, trening og som fører til invaliditet. Noen forsikringer tilbyr også mer, som f.eks. rehabilitering, utredning osv.
  • Styreansvarsforsikring er for å begrense styremedlemmenes økonomiske tap ved f.eks. underslag eller andre kriminelle handlinger.
  • Klubbforsikring begrenser klubbens økonomiske tap hvis det oppstår skader på mennesker eller ting i forbindelse med drift, aktiviteter eller arrangementer.

Norges Kampsportforbund

Alle klubber som er medlem av Norges Kampsportforbund har forsikring gjennom TRYG kampsport. I tillegg får dere mellom 5-20% rabatt på privat forsikring hos TRYG.

https://kampsport.no/forbund/medlemsfordeler

Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund (NIF) har samlet sammen en kort oversikt med tre forsikringsselskaper som tilbyr forsikring til idrettslag. Se eksempler under for mer informasjon.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

GJENSIDIGE: Gjensidige er det forsikringsselskapet som per juni 2021 har den beste pakken for kampsportklubber som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Kampsportforbund (NKF). De tilbyr ulykkesforsikring i tillegg til kriminalitet og underslagsforsikring, styreansvarsforsikring, ansvarsforsikring klubb og rettshjelpforsikring. Legg merke til at ulykkesforsikringen til Gjensidige kun dekker ulykker som oppstår dersom man deltar på dugnad og i frivillig, ulønnet arbeid for klubben, det står ikke spesifisert at den dekker skade under trening.

Les mer om forsikringen til Gjensidige her.

IDRETTENS FORSIKRINGSSENTER: Samarbeider med Gjensidige og Norwegian Broker. De tilbyr kun klubbforsikring til enkeltklubber, barn er ikke forsikret. Lisensforsikringen deres er rettet mot avtaler med større aktører.

Les mer om Idrettens forsikringssenter her.

IF: If har en avtale med NIF og tilbyr gode forsikringer til klubber, men dette gjelder ikke kampsport. For å få en god avtale hos If må man være medlem av NIF/NKF.

Les mer om forsikringen til If her.

TRYG: Tilbyr per juni 2021 ikke forsikring til enkeltklubber utover avtalen de har med NKF.