Fysisk og mental helse

Aikido gir allsidig fysisk trening hvor du utvikler styrke, bevegelighet og utholdenhet. Treningen aktiverer hele kroppen i frie, naturlige bevegelser, og forebygger helsemessige utfordringer som kan komme av en moderne livsstil. Gjennom å øve fallteknikk og å følge partnerens bevegelser, vil du lære å ivareta deg selv og unngå skader. Teknikker og øvelser tilpasses egne fysiske forutsetninger, derfor er det mulig å finne utfordringer uansett erfaring og bakgrunn.

Pust og bevegelse

I aikido er det et stort fokus på pust og bevegelse, og mange vil kjenne igjen prinsipper fra yoga, chi kung og pilates. Dypt og rolig åndedrett gjør at du stresser ned og blir fokusert, og økt oksygennivå i blodet forbereder samtidig kroppen til trening med høy intensitet. Det er fokus på å styrke kjernemuskulaturen, og sammen med bevegelighetstrening bidrar det til avspenning, bedre holdning og skadeforebygging. I tillegg vil du trene balanse og motorikk, som legger grunnlag for god teknikk, koordinasjon og kroppslig bevissthet. 

Selvforsvar og konfliktløsning

Mange ønsker å lære selvforsvar eller å kunne møte konflikter og utfordringer med integritet, ro og verdighet. Aikido har sin bakgrunn fra reell kamp og inneholder effektive teknikker som helt klart kan brukes til å unngå eller nøytralisere konflikter og farlige situasjoner. Det er derfor ikke uvanlig at sikkerhetspersonell og andre som har behov for å håndtere utilregnelige personer trener teknikker som finnes i aikido, for å kunne uskadeliggjøre uten å forvolde skade. Aikido tar imidlertid tid å mestre og må ikke forveksles med et kurs i selvforsvar eller konfliktløsing. For de fleste av oss er det å kommunisere godt med andre, eller å finne indre styrke under krevende omstendigheter, mer relevant enn en fysisk situasjon.

Selvutvikling og indre styrke

Mange ser på aikido som en metode for selvutvikling som kan innvirke på andre områder i livet. Treningen er uløselig knyttet til de grunnleggende målene om å oppnå harmoni mellom kropp, sinn og sjel – og slik overvinne destruktive krefter i seg selv. Aikido krever en tilstedeværelse og et fokus som gjør at du får en pause fra hverdagens bekymringer. Å forplikte seg til å gå jevnlig på trening øver viljestyrken, selvtilliten og den mentale utholdenheten. Å jobbe med seg selv er en forutsetning for å lære, og i aikido finnes alltid mer å lære uansett nivå. På denne måten kan aikido fremme vekst og forståelse blant mennesker og i omgivelsene.

Vennskap og samhold

Det å gjøre noe aktivt sammen med andre mennesker, uten behov for å prestere, er også noe mange setter pris på. Aikido er sosialt, lekent og preget av samarbeid fremfor konkurranse. Aiki – harmonisering av energi – skjer når du møter andre med respekt, oppriktighet og forståelse. Vi søker å ta vare på hverandre både av og på matta. Mange opplever det internasjonale aikidomiljøet som en portal for vennskap. Takket være aikidos verdier og etikette, kan man reise og delta på trening hvor som helst i verden.

128958180_827576168058953_7499727671034800474_n

128958180_827576168058953_7499727671034800474_n

128958180_827576168058953_7499727671034800474_n