Fjorårets sommarleir

“SÅ SNAKKET VI OM AIKIDO OG LIVET”

Årets sommerleir på Brandbu var mer besøkt enn noen gang tidligere.Omtrent 120 barn og voksne var samla på Vestoppland folkehøyskole idagene mellom 12. -19. juli.

Dette er tredje gangen Norges Aikidoforbund har sommerleiren sin påBrandbu, og skolen skolen viser seg å fungere svært godt fortrening på sommerlige dager. Både antall graderinger og deltakeregenerelt var høyt i år, og derfor slutter vi at aikidoen i Norge eri vekst!
(Aikido.no synes det er kjedelig med forbehold som at antallgraderinger kan være tilfeldig, og tar derfor en frekk litenslutning)

Mer enn bare teknikk

Også vår kjære instruktør Bjørn Eirik Olsen synes leiren varsvært så trivelig.
– Sommerleiren blir bare bedre og bedre på alle måter. Det harutvikla seg en god atmosfære og gode vennskap. Arrangementet glirgreit, og folk slapper av, sier Bjørn Eirik til aikido.no.

Når Bjørn Eirik teller etter, kommer han fram til at dette vartiende gangen Suganuma sensei var i Norge på sommerleir. Førstegangen var på 80-tallet, og denne gangen var det den åttende pårad.

-Jeg synes det er viktig at folk får treffe Suganuma en gang iåret, at man får oppleve noe mer enn bare å trene teknikk, at menfår oppleve storheten i måten han tenker og jobber på, sier BjørnEirik.

God underholdning

Det er deilig med varme fine sommerdager. Men for de tidligstankomne på leiren ble det noen svette treninger de første dagene.Med temperatur på tredve grader, ble det en smule varmt selv forsommervarma nordlige kropper.
Sekretæriatets salttabelletter fikk bein å gå på, etterhvert somdet smalt i dehydrerte topplokk.

Med sommerleirdeltakere opp mot tjue i tallet, sier det seg selv atdet etterhvert ble svært så fullt i gymsalen på Vestopplandfolkehøgskole. Men fulle treninger satte ikke demper på treningen,snarere tvert i mot.

“God stemning og hyggelig leir” er omkvedet som går igjen blantleirdeltakerne. Også de utenlandske gjestene fra Storbritania,Nederland, Sveits og Australia trivdes. Særlig at vi var flinke tilstort sett holde samtaler og beskjeder på engelsk. Og vi synesselvsagt det er hyggelig med besøk.

Underholdningen lørdag kveld var et kapittel for seg. Enimponerende mengde talenter finnes i aikidonorge. Festgjengenunder ledelse av Håkon Fyhn snekret sammen en kvalkade avenkeltstående nummer som stadig toppet seg. Det hele gle over ilimbodans og fest, med dans og prat utover kvelden som kveldenefør. De kan bare oppsummeres gjennom et lånt sitat fraårsmeldingen til Harstad Aikidoklubb: “Så snakket vi om aikido oglivet”.

Share on Facebook