Dato

jun 02 - 04 2023

Oslo aikidofestival 2023

Det er snart 5 år siden sist Oslo aikidoklubb arrangerte Oslo aikidofestival. Vi synes det har vært en fin anledning til å samle alle Oslo-klubbene og en fin anledning til å utveksle ideer, inspirasjon og aikidoglede. Festivalen ble dessverre avlyst i 2020 pga. pandemien, så vi ønsker med dette å invitere dere til neste års festival helgen 2.-4. juni. Festivalen vil også denne gang bli avholdt i vår dojo på Hasle.
Vi ønsker å følge tidligere års tradisjoner med 1-times instruksjon fra hver klubb. Instruktørene får ikke honorar, men deltakelse er gratis og måltider på lørdag vil bli dekket. Vi ber om at den instruktøren som stiller, må kunne delta hele helgen. Meningen er å utveksle erfaring, så det er viktig at man får med seg andres instruksjoner også.
Mere detaljer kommer etterhvert.