Norges aikidoforbund

Arrangør

Norges aikidoforbund
E-post
naf@aikido.no
Nettsted
https://aikido.no

Sted

Hadeland Folkehøgskole
Augedalsveien 15, Brandbu

Dato

jul 02 2023
Expired!

Tid

1:00 pm

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023 blir avhold Søndag 02. Juli kl.13.00. Last ned innkalling

Alle medlemmer har talerett ved møtet og er velkommen til å delta, mens hver klubb har delegater med stemmerett ut i fra størrelse på klubb. På årsmøte går styret og teknisk komité gjennom aktiviteter i forbundet, og både klubbene, medlemmene, styret og teknisk komité kan fremme saker som skal stemmes over. Sakene har en innmeldingsfrist, og årets saker vil dere se i innkallingen.

Hvorfor er det viktig å delta?

Aktiv deltakelse og engasjement er en viktig nøkkel til demokrati. Årsmøtet beslutter de endringer som er nødvendig for å sikre en god drift av Norges Aikidoforbund. Dette er forbundets øverste organ, der medlemmenes stemmer blir hørt og beslutninger tas om forbundets fremtid. På årsmøtet velger man styrerepresentanter og det valgte styret jobber for at medlemmenes interesser skal bli ivaretatt på best mulig måte mellom årsmøtene. Styret finner inspirasjon igjen i aktiv deltagelse fra medlemmene i forbundet.