Endelig Aikido i Vestfold!


Vi har i lengre tid registrert hjemmesiden deres, og lurt på om detvar aktivitet, men nå er det altså endelig mulig å trene Aikidofast i Vestfold?

Ja, vi har startet opp en nybegynner-gruppe som foreløpig har sværtgodt oppmøte. Det har lenge vært en drøm for oss å starte enAikidoklubb i Vestfold, og etter et par forsøk gjennom de siste 10årene er vi nå i gang.
I tillegg har vi en gruppe for viderekommende (se nedenfor).

Hvem er dere?

Jeg (Kristoffer) begynte å trene Aikido i Sunyata Dojo i 1988 underMouliko Halén og Tron Furu, og var i flere år med å drive AikikanOslo. Manuel (Laranjinha) startet med Aikido i Lisboa (Portugal) i1999 med Jean-Marc Duclos. Se forøvrig websidene: http://www.renshin-aikido.no/instruktorer.php

Manuel til venstre og Kristoffer til Høyre. (Foto: RenshinAikido Dojo)

Manuel til venstre og Kristoffer til Høyre. (Foto: RenshinAikido Dojo)

Hvordan kom dere i kontakt med hverandre?

Manuel flyttet til Norge i 2007 sammen med sin kone og forsøkte åfinne Aikido i Vestfold. På den måten kom han i kontakt med Mingruppe som trener Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu og har trent dersiden november 07. Det viste seg fort at han også var gradert svartbelte i Aikido fra Portugal og idéen om en Aikidoklubb bleplutselig lettere å gjennomføre når vi var to med erfaring.

Hvordan har de første treningene vært?

Oppmøtet på første trening var svært bra. 16 nybegynnere og 5 medtidligere erfaring fra Aikido eller karate. Det gjenstår å sehvordan fortsettelsen blir.

Vi opplevde de nye som genuint interessert, respektfulle og ivrigeetter å lære Aikido. En veldig bra gruppe – vi gleder oss tilfortsettelsen!

Manuel holder instruksjon på nybegynner treningene. (Foto:Thomas Moss)

Det er foreløpig trening kun en dag i uken, men ser dere for dereat dette vil bli utvidet?

Vi har allerede to timer i uken. Mandager har vi en gruppe forviderekommende, slik at vi kan komme tilbake i form (!) og bli merkjent med hverandres Aikido. Vi har forskjellig bakgrunn og lærere,slik at vi må bruke litt tid på å koordinere hvordan og hva viunderviser.

Med spesiellt din erfaring fra andre stilarter, blir det enintegrert del av dojoen eller holdere dere dette seperat frahverandre?

Vi kommer til å trene de to stilartene parallelt, men det er opptilhver enkelt om de vil trene en eller begge.

Påvirker erfaringen fra Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu,Aikidoen deres i noen grad?

Jeg tror definitivt at det påvirker Aikidoen. Bruk av sverd ogandre våpen er viktig for forståelse av bevegelsesmønstrene iAikido. Det kan forbedre vår sans for timing, avstand osv.
Alle Aikido-utøvere bør trene med våpen i en eller annen form.Trening i Katori Shinto Ryu gir deg også en hurtighet som kan væresvært nyttig i Aikido-sammenheng.

Dere har kalt Dojoen: Renshin Aikido Dojo. Hva betyrRenshin 錬 心?

Vi fikk navnet fra Eri Kusano sensei, leder for Kakudokan (TenshinShoden Katori Shinto Ryu).

Ren 錬; betyr ‘temper, forge, train, discipline’, og Shin 心; betyr’mind, spirit, feelings,emotions, thoughts’.
Skriver dette på engelsk siden det er Kusano senseis forklaring tiluttrykket.
Aikido er så mye mer enn teknikk, derfor dette navnet som kanforklares med “å foredle sitt sinn”.

Aikido.no ønsker dere lykke til videre, og håper det gror iAikidomiljøet i Vestfold.

For mer info om Renshin Aikido Dojo se:
http://www.renshin-aikido.no/index.php

For redaksjonen: Erlend Hove Lillebø
Fotograf: Tomas Moss (www.icu.no)

September 2008

Share on Facebook