EGNE TRENINGER FOR BARN PÅ SOMMERLEIREN 2009

Informasjon angående “barne-aikido” på NAF’ssommerleir 2009

 • Det er gratis for barn å delta på treningunder Norges Aikido Forbunds sommerleir.

 • Dagen som har blitt satt av for Aikidotrening forbarn er søndag den12 juli2009 Dersom det er ønskelig kan man ankomme dagenfør (lørdag) og dra dagen etter, mandag den13 juli.

 • Det er mulig å innlosjeres på et felles rom(klasserom) på Vestoppland Folkehøgskole. Madrasser finnes påskolen. Sengesett kan leies fra skolen til kr 50.- stk, men tahelst eget, evnt sovepose underlag etc.

 • Pris for kost og losji for barn på skolen er Kr 100.-pr barn. Beløpet betales kontant ved ankomst på skolen.

 • Pris kun for kost (frokost lunsj, middag ogkveldsmat) er Kr 100.- pr person.

 • Pris for kost og losji for foreldre er de samme somde andre Aikido utøvere som bor i klasserom. Det er Kr 200.- prperson. Betales kontant ved ankomst på skolen.

 • Det er ikke behov for registrering i forveien, menfor å ha en oversig i forhold til kost, så er det fint hvis mansende en kort email til: kjetil.hatlebrekke@hotmail.com

TRENING

 • Første treningsøkt for barn foregår parallelt medtreningen til de voksne og er delt i 2 kortere intervaller. (Seinvitasjonen til sommerleier på www.aikido.no for ytterlige infoangående treningstider). Denne treningen foregår i skolens Dojo ogikke sammen med de voksne utøvere i gymsalen.

 • Andre treningsøkt starter på ettermiddagen samtidigmed de voksnes trening i gymsalen. Treningen foregår samtidig medde voksne, men da på scenen, dvs. i eget avgrenset område og undertilsyn av instruktører som har ansvar for barnetrening.Dette gjelder den første delen avtreningen, fram til pause. Den andre delen av treningen kanbarn (og foreldre) observere treningen og instruksjon frascenen.

 • Etter treningsøkten er det Kyu gradering. Barn ogforeldre kan, i likhet med de andre voksne utøvere, observeregraderingen fra scenen.

SOSIALT

 • Tiden mellom treningsøktene er en fin anledning forbarn og foreldre å bli kjent både med aikidoutøvere og andreforeldre og eventuelt utveksle erfaringer.

(Man kunne for eksempel under lunsj introdusere ideenom at alle foreldre kunne samles?)

 • Alternativt: En kort treningsøkt med barn ogtilsvarende antall voksne aikidoka som uke. Treningen ledes avLars, og de voksne hjelper og inspirerer barna. (Og lar seginspirere av barnets åpne sinn og spontanitet…)

Share on Facebook