Dojo-cho & unge voksne i Kyoto 2023!

Vil DU representere NAF? Søk om støtte til å delta på det første internasjonale seminaret for unge voksne, arrangert av IAF. I Kyoto!

Er du mellom 18-29 år og innehar 1.-3.dan? For første gang arrangeres det et seminar i Kyoto for unge voksne 15-17. September 2023. Her vil 50 ungdommer fra hele verden samles for å trene med dojo-cho Mitsuteru Ueshiba og Toshio Suzuki Shihan, også fra Hombu dojo. Dette vil være en unik mulighet til å få ekstra inspirasjon, læring og ikke minst bygge nettverk.

NAF ønsker å støtte opp om kompetansebygging av våre gryende instruktører. Vi støtter derfor reisen for to personer (max kr 16 000 pr. person), pluss at vi støtter kr 2000,- hver til kost og losji. Det forventes opphold kostnadene utover NAF-støtten blir dekket av deltakerne selv. Kvitteringer skal forelegges for utbetaling av støtten.

Hovedkriteriet for å delta på reisen er at en trener mye og er aktiv både i egen klubb og i aikidomiljøet. (les videre under plakaten)

Kriterier

– er 1.-3. dan
– er mellom 18-29 år
– kvinner oppfordres til å søke
– deltakerne må være svært aktiv i aikidomiljøet (dokumentert trening circa 3x i uken)  
– deltakerne skal i kraft av sin aikidofaglige kompetanse og personlighet representere NAF på en god måte internasjonalt
– å representere Norge er en anerkjennelse fra NAF for den jobben de gjør i egen klubb og i forbundet, og deltakerne skal derfor rapportere om sin reise på sosiale medier og aikido.no. Dette innebærer å ta noen bilder til Facebook underveis på turen, samt å skrive en artikkel til hjemmesiden i etterkant av reisen.

Økonomi

– NAF støtter dekker reisekostnader inntil kr 16.000,- pr. Person*
– NAF støtter dekker kost/losji inntil kr 2.000,- pr. Person
– Ankomst i Kyoto bør være senest 14. September (husk reisetid, tidsforskjell & jetlag).
– Det er vanskelig å anslå et budsjett pr dag, men en bør regne minimum 1000/dag (med budsjett overnatting / delt rom på vandrerhjem, 2 rimelige måltider, noe drikke, noe lokal transport).

Søknad

Kort søknad med navn, grad, fødselsdato, samt noen linjer om motivasjon for å delta og for planene videre for egen klubb (max en halv A4 side). 

Interesserte kandidater leverer en skriftlig søknad til tk@aikido.no 

Frist: Søndag 7. mai, kl 23.59.

Prosessen videre:
TK velger ut 2 kandidater (helst en kvinnelig og en mannlig), evt en vara.
NAF foreslår kandidatene til IAF. Frist  
OBS: Det er en begrensning på 50 IAF deltagere, hvorav 17 allerede er forhåndspåmeldt. Der er derfor ikke garantert at de(n) nominerte får en plass.
Når deltakelse er bekreftet av IAF, vil reisen koordineres ved hjelp av et tk-medlem
 
*reisekostnadene forutsetter anvendelse av voucheren som NAF har med British Airways, et tk-medlem vil hjelpe med reiselogistikk.

Hilsen, TK & NAF-styret


Share on Facebook