Det harmoniske møtet

Følgende artikkel om Håkon Fyhns doktorgradsprosjekt er å finnei NTNU-SINTEFs forskningsmagasin, Gemini, nr 3 2008.

http://www.ntnu.no/gemini/2008-03/16-17.htm

For redaksjonen: Sverre G. Johnsen
Foto: Geir Mogen

Oktober 2008

Share on Facebook