Den åttende klubben i oslo-området

Trond Pedersen (t.v.) og teknisk leder i Sentrum Aikido Tor AntonGaarder.

Aikido.no: Det kom plutselig en ny klubbtil Oslo.

TP: Ja det kom brått på for oss også.

Javel det var ikke planlagt?

Hehe nei det kan du si. Vi som har startet klubben kommer jo sommange vet fra OSI Aikido ved universitetet i Oslo. Der hadde vilenge gått å snakket om at det på et eller annet tidspunkt villevære naturlig at vi startet en ny klubb for at «studentklubben» OSIikke helt skulle forgubbes. Noen mente også at dojoen vår der ikkegjorde det mulig å vokse som klubb. Det var rett å slett ikke plasstil flere medlemmer på matta.

Så dere hadde altså gått svanger med klubb lenge?

Ja. Vi hadde til og med hatt seriøse diskusjoner om hva vi måttegjøre for å få det til, men vi hadde ikke tenkt at det skulle skjefør tidligst om tre-fire år. Men så plutselig fikk vi høre at OsloKarateklubb hadde pusset opp noen lokaler og var på utkikk etternoen leietakere, og da skjedde ting veldig fort.

Fortell.

Jo (Ring Giske, teknisk leder OSI Aikido) kalte inn til et møte forde som hadde vært mest ivrige på å starte en ny klubb for å høre omdet var mulig å starte en ny klubb, og hva vi tenkte omsituasjonen. Etter møtet dro vi for å sjekke forholdene. Det virketveldig lovende. Uka etter hadde vi et allmøte for OSI Aikido, og touker etterpå hadde vi våre første treninger. Og litt over en ukeetter det hadde vi den formelle åpningen av klubben. Så på under enmåned sto vi der med en ny klubb.

Så forholdet til OSI Aikido er fortsatt bra?

Ja absolutt. Jo, Sveinung (Røren) og flere fortsetter jo i OSIAikido, så den klubben er i trygge hender. Men med tanke påhistorien vår og at så pass mange høyt graderte har forlatt OSI så ønsker vi å ha et tett samarbeid mellom klubbene. Som for eksempelå arrangere seminarer sammen, ha felles treninger, låne utinstruktører etc.

Dere er ikke redd for at det blir for mange aikidoklubber iOslo nå da? Tar vi med Romerike Aikidoklubb så er det jo åtteklubber i Oslo-området.

Nei på ingen måte. Det er bare å se på Stockholm det. Det er jo enstørre by enn Oslo, men antallet Aikido-utøvere der er jo flere enni hele Norge, så vi tror absolutt at det er mulig å få flereAikido-utøvere i Oslo. For å si det sånn; du ville ikke spurt detspørsmålet til en fotballklubb. Jeg tror at vi må prøve å se litttil andre fritidsaktiviteter og kampkunster. Det er ingen god grunntil at aikidomiljøet ikke skulle kunne bli større. Sånn sett ser videt som en større utfordring å konkurerre med VIF i og med at vibefinner oss på Kampen.

Så hvordan har første semester vært?

Vi viste jo av vi hadde det godt i en universitetsklubb, men viføler vel at det går bra. Vi var så pass mange som startet iSentrum Aikido at vi ikke var avhengig av stor innrykk avnybegynnere. Vi ser at det er en utfordring å nå frem om Aikido somtrenings tilbud, men vi har tror på at dette skal gå bra. Og utoverdet så er det fantastisk artig å trene. Vi har flottetreningslokaler og vi trives.

Så bra. Aikido.no ønsker dere lykke til videre.

Bilder fra den offisielle åpningen torsdag 13. september 2007:

Ord: Erlend Hove Lillebø

Bilde: Sentrum Aikido

Share on Facebook