Delt førsteplass for 2008

Redaksjonen i aikido.no har lest og vurdert alle dei elleve finebidraga som kom inn i løpet av fjoråret. Her finn me artiklar medfortellingar om leirar, utfluktar til leir, frå Stockholm, Italiatil Vietnam. Det er fortellingar med dilemma kring deltaking påmesse, tankar om aikidoforbundets si meining, mål og oppbygning.

Mange gode artiklar, mange med gode bilete til! Bilete er bra, detløftar saka betrakteleg!

Redaksjonen har komt fram til to artiklar som me vil gjeførstepremie på 1000 kroner til begge. Det er ei reisefortellingfrå Marius Warholm Haugens møtet med aikido i Italia, og BjørnEirik Olsens reise til Vietnam som instruktør.

Dette er interessante, artige og gode artiklar med godt språk oggodt skrivne artiklar. Redaksjonen gratulerer dei to vinnarane, oghar samstundes kome fram til fem andre artiklar me gjerne vilframheve.

Takk til alle som har sendt inn!


På delt førsteplass er Marius og Bjørn Eirik som får tusen kronerkvar i premie!

Les vinnarartiklane her:
Marius Warholm Haugen, Reisebrev frå Italia

Bjørn Eirik Olsen, Melonfarmdojo, hundehaler og andre aikidofortellinger fraVietnam


Heider og ære går til:

• Sverre Gullikstad Johnsen, Hva bør være Norges Aikidoforbunds mål, mening ogoppbygning?

• Paul a. Haug: Tjekkisk besøk i Harstad

• Maia Graff, Ei uke på Brandbu

• Silje Nes Skrede og Svein Hatlen: Endo i Stockholm, reisebrev

• Kine Skrimstad: Aikido til musikk?

Redaksjonen vil gjerne ha inn bidrag frå det som går føre seg iaikidoNorge i 2009 også. Den beste artikkelen i løpet av dette åretvert også premiert.

Fortsett å sende inn bidrag!

Redaksjonen takkar styret i NAF som sa seg villig til å gjepremie til to personar dette året, og takkar generelt for at me kanfå premiere vinnarane i skrivekonkurransen vår.

Helsing redaksjonen:
Erlend Hove Lillebø,
Kim Andre Tinderholt,
Kristin Hammerås og Gudrun Sylte

Share on Facebook