Under finner du informasjon for deg som arrangerer en gradering, og hva som må gjøres rundt innhenting av avgifter og rapportering av graderte.

Graderinger

Etter graderingen skal teknisk ansvarlig i klubben (eller sekretær) registrere graderinger gjennomført i klubben. Dette gjøres via mine sider. Når dette er gjort sender dere en mail til naf@aikido.no med antall registrerte graderinger samt innbetalt sum. (Avgifter finner dere her.) Det er kun antallet registrerte graderinger vi trenger fra dere, det er ikke nødvendig å skrive inn personalia på nytt i mail, da disse allerede er registrert i NAFs system når registrering er gjennomført.

Det er ikke nødvendig å sende inn det fysiske graderingsskjemaet.

Totalt beløp overføres til NAFs bankkonto 6030.05.34131. Merk betalingen med hva beløpet gjelder og klubb/arrangement.

Graderingsavgifter i Norges Aikidoforbund

Vedtatt på forbundstinget 2001. Dan-avgifter vedtatt av Teknisk komite.

6.-4.KyuNOK 200
3.-1.KyuNOK 250
1.DanNOK 1500
2.DanNOK 1500
3.DanNOK 2000
4.DanNOK 2500

Merk: Ved klubbgradering betales avgift til klubben, som betaler NAFs andel samlet ved levering av graderingslisten. Ved klubbarrangerte Kyu-graderinger går 40% av graderingsavgiften til NAF, klubben beholder 60%. Ved NAF-arrangerte leire (sommerleir) går avgiften i sin helhet til NAF. For Dan-graderinger håndteres innbetaling i henhold til graderingsrutine.