Under finner du informasjon for deg som arrangerer en gradering, og hva som må gjøres rundt innhenting av avgifter og rapportering av graderte.

Graderinger

Etter fullført gradering må det sendes en liste med følgende informasjon til naf@aikido.no, per gradert:

Navn, Fødselsår, Klubb, Bestått grad, Teknisk Ansvarlig, Sum betalt

Autorisert NAF-eksaminator skal også skrives på. Hvis listen sendes inn av andre enn eksaminator, vil NAF innhente verifikasjon fra denne. Det er ikke nødvendig å sende inn det fysiske graderingsskjemaet.

Totalt beløp overføres til NAFs bankkonto 6030.05.34131. Merk betalingen med hva beløpet gjelder og klubb/arrangement.

Graderingsavgifter i Norges Aikidoforbund

Vedtatt på forbundstinget 2001. Dan-avgifter vedtatt av Teknisk komite.

6.-4.KyuNOK 200
3.-1.KyuNOK 250
1.DanNOK 1500
2.DanNOK 1500
3.DanNOK 2000
4.DanNOK 2500

Merk: Ved klubbgradering betales avgift til klubben, som betaler NAFs andel samlet ved levering av graderingslisten. Ved klubbarrangerte Kyu-graderinger går 40% av graderingsavgiften til NAF, klubben beholder 60%. Ved NAF-arrangerte leire (sommerleir) går avgiften i sin helhet til NAF. For Dan-graderinger håndteres innbetaling i henhold til graderingsrutine.