Graderingsavgifter i Norges Aikidoforbund

Vedtatt på forbundstinget 2001. Dan-avgifter vedtatt av Teknisk komite.

6.-4.KyuNOK 200
3.-1.KyuNOK 250
1.DanNOK 1500
2.DanNOK 1500
3.DanNOK 2000
4.DanNOK 2500

Totalt beløp overføres til NAFs bankkonto 6030.05.34131. Merk betalingen med hva beløpet gjelder og klubb/arrangement.

Merk: Ved klubbgradering betales 40% av graderingsavgiften til NAF, klubben beholder 60%. Ved NAF-arrangerte leire (sommerleir) går avgiften i sin helhet til NAF. For Dan-graderinger håndteres innbetaling i henhold til graderingsrutinene.