Årsmøteinnkalling

Her finner du årsmøteinnkalling for 2024 med vedlegg. Den er i tillegg sendt ut til alle klubbstyrene.
Årsmøtet finner sted 07.07.2024 kl.13.00 på Brandbu. For å laste ned innkalling med vedlegg som én PDF, trykk her

Alle medlemmer har talerett ved møtet og er velkommen til å delta, mens hver klubb har delegater med stemmerett ut i fra størrelse på klubb. På årsmøte går styret og teknisk komité gjennom aktiviteter i forbundet, og både klubbene, medlemmene, styret og teknisk komité kan fremme saker som skal stemmes over. Sakene har en innmeldingsfrist, og årets saker vil dere se i innkallingen.

Hvorfor er det viktig å delta?

Aktiv deltakelse og engasjement er en viktig nøkkel til demokrati. Årsmøtet beslutter de endringer som er nødvendig for å sikre en god drift av Norges Aikidoforbund. Dette er forbundets øverste organ, der medlemmenes stemmer blir hørt og beslutninger tas om forbundets fremtid. På årsmøtet velger man styrerepresentanter og det valgte styret jobber for at medlemmenes interesser skal bli ivaretatt på best mulig måte mellom årsmøtene. Styret finner igjen inspirasjon i aktiv deltagelse fra medlemmene i forbundet.

Share on Facebook