Årsmøte 2022

Sted: Hadeland Folkehøgskole
Tid: Søndag 03. Juli kl.13.00 (merk klokkeslett, tidligere enn forværende år)

Da nærmer det seg sommerleir, og med det også årsmøte til NAF. Alle medlemmer i Norges Aikidoforbund er velkommen på årsmøte, og det er ønskelig at så mange som mulig deltar. Alle medlemmene har talerett, men hver klubb kan stille med 1-4 representanter som vil ha stemmerett. Antall representanter hver klubb får er avhengig av hvor mange medlemmer en klubb har. Lurer du på hvor mange delegater din klubb har? Sjekk det her.

Hvorfor er det viktig å delta?

Aktiv deltakelse og engasjement er en viktig nøkkel til demokrati. Årsmøtet beslutter de endringer som er nødvendig for å sikre en god drift av Norges Aikidoforbund. Dette er forbundets øverste organ, der medlemmenes stemmer blir hørt og beslutninger tas om forbundets fremtid. På årsmøtet velger man styrerepresentanter og det valgte styret jobber for at medlemmenes interesser skal bli ivaretatt på best mulig måte mellom årsmøtene. Styret finner inspirasjon igjen i aktiv deltagelse fra medlemmene i forbundet.

Nedenfor finner du årsmøteinnkallingen med linker til oppdaterte dokumenter.

Årsmøteinnkalling

Share on Facebook