Aikidovekst i Trysil

Midt i skisportens mekka med lysløypen 300 meter utenfor døren,bor Rolf Pas, en hyggelig nederlender fra Arnhem. Han har startetopp aikido klubb i Nordre Trysil en liten bygd med i underkant av7000 innbyggere. Jeg ringer ham for å høre litt mer om hvordandette gikk til.

«Da jeg flyttet til Nordre Trysil i mars 2000 var det ikke noen somhadde hørt om aikido før. Nærmeste klubb var i Oslo, og det erganske langt å reise. Så da jeg kom til Trysil tenkte jeg at jeghadde gjort min siste aikido! Men da det hadde gått en stundbegynte det å klø i aikidofoten, og jeg fant ut at den enesteløsningen var å starte opp en aikidoklubb for å få noen å trenemed.»

Gjennom arbeidet sitt som musikkpedagog kommer han i kontakt medmange skoleungdommer, og han delte ut lapper til flere skoleklasserfra 6. klasse og oppover, og plutselig sto han med 30 ungenybegynnere på matten! Nysgjerrigheten var stor, for dette var noehelt nytt!

«Skolen i Jordet (i nordre Trysil) har vært veldig positiv og laross få låne gymsalen, men det har ikke vært så lett, for ibegynnelsen hadde vi ingenting, ikke engang matter og alle varnybegynnere. Noen foreldre dukket også opp og trente litt, menterskelen for å bli med på noe så fremmedartet som aikido er noklitt for stor for de voksne ennå».

Etter en stund var det 8 ungdommer som kom jevnt på treningene.
Nordre Trysil er et lite sted så alle er med på alt og det er mangesom driver med fotball. Det er et område med store avstander, ognoen kjører over 30 km for å komme på trening.

«Akkurat nå ligger hele klubben litt på rumpa fordi ungdomsskolener under ombygging og salen der vi trener, ikke kan brukes. Menetter sommeren vil vi starte opp igjen. Jeg skal helt sikkertfortsette. Og jeg vil kontakte avisene for å reklamere for klubbenog sporten. Hvis jeg ikke gjør noe her, så blir det ikke noeheller! Så dette er min eneste sjanse til å få trent jevnlig.»

Mens vi snakker hører jeg musikk i bakgrunnen, og også Rolf sin 4år gamle datter kommer innom med noen kommentarer. Det ertydeligvis en aktiv familiefar som driver med aikido i NordreTrysil. Jeg lurer på hvordan han endte opp midt i skogen i Norge?

«Jeg er musiker og opprinnelig fra en by i Nederland som heterArnhem. Nederland er et lite land med alt for mange musikere.Derfor var det vanskelig å finne noe å gjøre, særlig innenfor korpsog undervisning som er det jeg driver mye med. Og da min kone, somhar studert på Norges Musikk Høyskole i Oslo hørte om noen muligejobber i Trysil så dro vi dit og jeg fant meg jobb som messinglærerpå kulturskolen i Trysil.»

Hvordan kom du borti aikido?
«Jeg begynte å trene aikido for seksten år siden da en venninneville lære selvforsvar og ikke ville gå alene. Jeg ble med og enselvforsvarslærer fortalte om aikido. Etter å ha prøvd fant jeg utat det passet perfekt for meg siden jeg ikke er typen til å slå ogsparke så mye. I de ti år jeg trente i Arnhem graderte jeg megfrem til 2 kyu, men de siste årene fikk jeg det så travelt påjobben at det gikk litt sakte med graderingen. Og for ett år sidenstartet jeg klubben her i Nordre Trysil.»

Hvordan tenker du deg fremtiden for aikido i Trysil?
«Jeg vil jo gjerne introdusere aikido for innbyggerne i Trysil, mendet viktigste målet er å få trent selv og ha det gøy med det jeggjør. Det er ikke så veldig mye jeg har tid til med tre barn ogfull jobb, men jeg vil fortsette å trene så mye jeg kan, og gjernegradere meg til første dan en gang i fremtiden.»

I den siste delen av samtalen vår har det blitt stille og roligrundt Rolf Pas i den andre enden av telefonen. Jeg tenker ikke såmye over det før en skrallende latter kommer helt fra Trysil – deter konen til Rolf som har funnet ut hvor han har søkt tilflukt – ihusets stilleste rom: på do…

– av Kristin Hammerås

Share on Facebook