Skip to content

Ungdom / Youth

Under 40 års jubileet blir det spesiell fokus på ungdommer (fra 13-19 år), da disse er grunnlaget for de neste 40 år. 

- Ungdoms demonstrasjon i embukai (krever ankomst allerede lunsjtid torsdag)

- Rabattordning for overnatting av studenter/ungdom tom 19 år  (i klasserom)

- Oppfølging for tenåringer under trening


NB for barn under 13: det blir ingen barnepass for barn dette året, neste år, helt sikkert!

-------english-------

For the 40th Anniversary, there will be a special fokus on youth (13-19 years old), they are the foundation of the next 40 years!

- Youth demo in the embukai  (requires arrival at lunsj on Thursday)

- Rebate for students/youth 19 and under (i class rooms)

- Consideration for teenagers under practice


NB for kids under 13: there will be no classes for kids under 13 this year - next year again, for sure!