Skip to content

Timeplan / Schedule

Timeplanen - kort 

torsdag 6 juli: vi anbefaler sterkt å ankomme allerede torsdag ettermiddag for å få mest ut av dette årets sommer/jubileumsleir.
12-14 Mattelegging, 14.30-16 øving på demo & underholdning, 16-17.30 første trening med Bjørn Eirik Olsen Shihan, 20-21 NAF generalforsamling, registrering/betaling/innkvartering
fredag 7 juli: Registrering/betaling/innkvartering, 2 treninger med Ueshiba Dojo-cho, gradering (bare yudansha)
lørdag 8. juli: 2 treninger med Ueshiba Dojo-cho, demo, festmiddag og underholdning
søndag 9. juli: 2 treninger med Ueshiba Dojo-cho, ferdig 16.30, mattebæring, check-out 

Timeplan - komplett

Torsdag 6. juli

Kl.12:00 – 14:00              Matte bæring (Granshallen). Registrering (HAFOS).

Kl.14:00 – 15:00              Lunsj (ikke organisert)

Kl.14:30 – 16:00              Forberedelse Oppvisning (Embukai). Registrering, utlevering av nøkler osv.

Kl.16:00 – 17:30             Trening med Bjørn Eirik Olsen Shihan (Granshallen, TBC)

Kl.18:30 – 19:30              Middag

Kl.19:00 -                         Registrering forts.

Kl.20:00 – 21:00              NAF Årsmøte (medlemmer)

Fredag 7. juli

Kl.07:30 – 09:00              Frokost

Kl.08:30 – 09:30              Registrering for de som kun skal trene (v/ Granshallen)

Kl.10:00 – 11:30             Aikido med Ueshiba Dojo-cho

Kl.12:30 – 14:30              Registrering for de som også bor på skolen (v/ HAFOS)

Kl.12:30 – 14:00              Lunsj

Kl.15:30 – 17:00             Aikido med Ueshiba Dojo-cho

Kl.17:15 – 18:30               Gradering (Dan)

Kl.19:30 – 21:00               Middag

Lørdag 8. juli

Kl.07:30 – 09:00              Frokost

Kl.08:30 – 09:30              Registrering for de som kun skal trene (v/ Granshallen)

Kl.10:00 – 11:30             Aikido med Ueshiba Dojo-cho

Kl.12:30 – 14:30              Registrering for de som også bor på skolen (v/ HAFOS)

Kl.12:30 – 14:00               Lunsj

Kl.15:30 – 17:00             Aikido med Ueshiba Dojo-cho

Kl.17:15 -                           Gruppebilde + Dojo presentasjon

Kl.17:40 – 18:20               Oppvisning (Embukai)

Kl.19:30 -                           Festmiddag med underholdning

Søndag 9. juli

Kl.07:30 – 09:00              Frokost

Kl.08:30 – 09:30              Registrering for de som kun skal trene (v/ Granshallen)

Kl.10:00 – 11:30             Aikido med Ueshiba Dojo-cho

Kl.12:30 – 14:30               Utsjekking på skolen HAFOS for de som bor på skolen

Kl.12:30 – 14:00               Lunsj

Kl.14:30 – 15:00               Registrering for de som kun skal trene siste økten (v/ Granshallen)

Kl.15:00 – 16:30             Aikido med Ueshiba Dojo-cho

Kl.16:30 -                           Matte bæring

Kl.17:00 – 19:00               Mattebæring på skolen og siste utsjekk


----------------english-----------

Schedule - in short 

Thursday 6 July: we encourage a Thursday arrival to get the most out of this year's summer camp/celebration: 
12-14 Tatami laying, 14.30-16 practice run for demo & entertainment, 16-17.30 first practice with Bjørn Eirik Olsen Shihan, 20-21 NAF General Assembly, registration/payment/check-in
Friday 7 July: registration/payment/check-in, 2 practices with Ueshiba Dojo-Cho, grading (yudansha only)
Saturday 8. July: 2 practices with Ueshiba Dojo-Cho, group picture, demo, celebration dinner and entertainment
Sunday 9. July: 2 practices with Ueshiba Dojo-Cho (ends at 16.30), tatami waza, check-out 

Schedule - in full

Thursday 6 July

Kl.12:00 – 14:00              Mat layout. Registration (HAFOS = Hadeland Folkehøyskole).

Kl.14:00 – 15:00              Lunch (on your own)

Kl.14:30 – 16:00              Practice for demonstration (Embukai) at Granshallen.
                                      Registration, keys, etc. at HAFOS

Kl.16:00 – 17:30            Practice with Bjørn Eirik Olsen Shihan (Granshallen, TBC)

Kl.18:30 – 19:30              Dinner

Kl.19:00 -                        Registration cont'd

Kl.20:00 – 21:00              NAF General Assembly (members only)

Fredag 7 July

Kl.07:30 – 09:00              Breakfast

Kl.08:30 – 09:30              Registration for those who only practice (at Granshallen)

Kl.10:00 – 11:30             Aikido  with Ueshiba Dojo-cho

Kl.12:30 – 14:30              Registration for those who stay at the school (at HAFOS)

Kl.12:30 – 14:00              Lunch

Kl.15:30 – 17:00            Aikido with Ueshiba Dojo-cho

Kl.17:15 – 18:30              Dan gradings

Kl.19:30 – 21:00              Middag

Lørdag 8. juni

Kl.07:30 – 09:00              Breakfast

Kl.08:30 – 09:30              Registration for those who only practice (at Granshallen)

Kl.10:00 – 11:30             Aikido  with Ueshiba Dojo-cho

Kl.12:30 – 14:30               Registration for those who stay at the school (at HAFOS)

Kl.12:30 – 14:00              Lunch

Kl.15:30 – 17:00             Aikido  with Ueshiba Dojo-cho

Kl.17:15 -                          Group picture + Dojo presentation

Kl.17:40 – 18:20              Demonstration (Embukai)

Kl.19:30 -                          Festmiddag med underholdning

Søndag 9. juni

Kl.07:30 – 09:00             Breakfast

Kl.08:30 – 09:30             Registration for those who only practice (at Granshallen)

Kl.10:00 – 11:30           Aikido with Ueshiba Dojo-cho

Kl.12:30 – 14:30             Check out at HAFOS for those who stayed at the school

Kl.12:30 – 14:00              Lunch

Kl.14:30 – 15:00              Registration for those who only practice the last session (at Granshallen)

Kl.15:00 – 16:30            Aikido with Ueshiba Dojo-cho

Kl.16:30 -                        Mat carrying

Kl.17:00 – 19:00             Mat carrying at HAFOS & last check out