Skip to content

Timeplan / Schedule

Hovedtrekkene i Timeplanen (mer nøyaktig timeplan kommer)

torsdag 6 juli: vi anbefaler sterkt å ankomme allerede torsdag ettermiddag for å få mest ut av dette årets sommer/jubileumsleir.
12-14 Mattelegging, 14.30-16 øving på demo & underholdning, 16-17.30 første trening med Bjørn Eirik Olsen Shihan, 20-21 NAF generalforsamling, registrering/betaling/innkvartering

fredag 7 juli: Registrering/betaling/innkvartering, 2 treninger med Ueshiba Dojo-cho, gradering (bare yudansha)

lørdag 8. juli: 2 treninger med Ueshiba Dojo-cho, demo, festmiddag og underholdning

søndag 9. juli: 2 treninger med Ueshiba Dojo-cho, ferdig 16.30, mattebæring, check-out 


----------------english-----------

The main happenings (a more detailed schedule is on the way)

Thursday 6 July: we encourage a Thursday arrival to get the most out of this year's summer camp/celebration: 

12-14 Tatami laying, 14.30-16 practice run for demo & entertainment, 16-17.30 first practice with Bjørn Eirik Olsen Shihan, 20-21 NAF General Assembly, registration/payment/check-in

Friday 7 July: registration/payment/check-in, 2 practices with Ueshiba Dojo-Cho, grading (yudansha only)

Saturday 8. July: 2 practices with Ueshiba Dojo-Cho, group picture, demo, celebration dinner and entertainment

Sunday 9. July: 2 practices with Ueshiba Dojo-Cho (ends at 16.30), tatami waza, check-out