Skip to content

Påmelding / Registration

Påmeldingsinfo:   

(for english scroll down)

Treningsavgift

Jubileums t-skjorte

Legg til kr 100 

Overnatting og mat

Prisene inkludere alle måltider (inkludert festmiddagen på lørdag), skolens dusj og andre fasiliteter. Pga begrenset kapasitet dette år, tilbys overnatting kun til de som blir for hele leiren. Det finnes 2 alternativer: 1) Torsdag til søndag, inkluderer middag på torsdags kveld, og 2) Fredag til søndag, inkluderer lunsj og middag på fredag

Den siste måltiden er lunsj på søndag for begge alternativer.  
Studentrabatt gis til elever og studenter (med gyldig ID), samt til ungdom tom 18 år. 

"Bed in a room" er en seng i et 2-mannsrom med felles bad/toalett på gangen. "Classroom" betyr en madrass på golvet i et større rom som deles med 10-20 stykk. Foretrekker du å bo i telt utforbi velger du også "classroom". Dersom du ønsker å sove på madrass på golvet i et 2-mannsrom, veld "classroom" og skriv hvem du ønsker å dele rom med i merknadsfeltet "I prefer to share a room with".

For alternative overnattingssteder i kjøreavstand til treningshallen, se: http://aikido.no/aikido40/accomodation&food/ 

Betaling 

I år vil det kreves forhåndsbetaling for både trening, t-skjorte og overnatting før registreringen gjelder: "early bird" rabatten gjelder kun om alt betales innen fristen: 31 mars.  
Fra 1. april vil en høyere pris gjelde. All registrering og betaling skal være gjort senest 15. mai.  
Etter det vil ikke-betalte reservasjoner gå til neste mann på ventelisten. 

Betales til: Norsk Aikidoforbund
kontonummer: 6188.05.46448 

Fra utlandet: 
IBAN: NO1461880546448 
SWIFT/BIC: NDEANOKK 


ONLINE REGISTRERING ER NÅ STENGT
- ta kontakt med resepsjonen ved hallen eller ved skolen

[klikk her for registreringsskjema------------english--------------

Registration info:    

Training fee

Celebration t-shirt

Please add NOK 100 

Accommodation

The prices include all meals (including the celebration dinner on Saturday) and the use of school showers and other facilities. This year we only offer accommodation to those who stay for the whole camp. There are two options: 1) Thursday to Sunday which includes dinner on Thursday evening  
2) Friday to Sunday which includes lunch and dinner on Friday.

The last meal is lunch on Sunday for both options.
Student discount is offered to high school and university students (with student ID card), as well as those of age 18 or under. 

"Bed in a room" is a bed in a 2-person room with a shared bathroom in the hallway. "Classroom" means sleeping on a mattress on the floor in a larger room shared with 10-20 people. If you want to sleep in your own tent on the school grounds, also choose "classroom". Additionally, if you want to sleep in an extra mattress on the floor in a 2-person room, choose "classroom" and write the details in the "I prefer to share a room with" field below.

Please see the link http://aikido.no/aikido40/accomodation&food/ for alternative accommodation options within driving distance from the training hall.

About Payment 

Please note that this year we require payment for both training, t-shirt and accommodation in advance for the registration to be valid:  the early bird discount only applies if paid BEFORE the deadline of March 31st.  
After the 31st, a higher price will apply. All reservation and payments must be made at the latest May 15th. 
After that, the non-paid reservations will go to the next person on the waiting list.
Payment should be made to:

the Norwegian Aikido Federation
To account number: 6188.05.46448

From abroad, use: 
IBAN: NO1461880546448
SWIFT/BIC: NDEANOKK 

ONLINE REGISTRATION IS NOW CLOSED 
- contact the reception at the hall or, if you have reserved accomodation, at the school. 

[click here for registration form]