Skip to content

Overnatting/Mat - Accomodation/Food

Overnatting/mat 

Vi ønsker at flest mulig skal kunne overnatte og spise på Hadeland Folkehøgskole. For å øke kapasiteten, legger vi en ekstra madrass på de største værelsene og bruker flere saler til sovesal. Men selv da er det er en max kapasitet på 250 på skolen. Derfor vil vi i år kun ha praktiserende aikidoka til overnatting på skolen, og kun de som bor på skolen vil kunne spise på skolen.
Det blir "første mann til mølla", og det vil lønne seg å melde seg på tidlig (billigere er det også!)

Overnatting på Hadeland Folkehøgskole

Prisene inkludere alle måltider (inkludert festmiddagen på lørdag) skolens dusj og andre fasiliteter. Pga begrenset kapasitet dette år, tilbys overnatting kun til de som blir for hele leiren. Det finnes 2 alternativer: 1) Torsdag til søndag, inkluderer middag på torsdags kveld 
2) Fredag til søndag, inkluderer lunsj og middag på fredag

Den siste måltiden er lunsj på søndag for begge alternativer.  
Studentrabatt gis til elever og studenter (med gyldig ID), samt til ungdom tom 18 år. 

"Bed in a room" er en seng i et 2-mannsrom med felles bad/toalett på gangen. "Classroom" betyr en madrass på golvet i et større rom som deles med 10-20 stykk. Foretrekker du å bo i telt utforbi velger du også "classroom". Dersom du ønsker å sove på madrass på golvet i et 2-mannsrom, veld "classroom" og skriv hvem du ønsker å dele rom med i merknadsfeltet "I prefer to share a room with".

NB: Ta med dyne/pute, sengetøy & håndklær / eller stretsjlaken & sovepose
Dette kan også leies lokalt: 
  • Dyne, pute, laken, dyne og putetrekk        kr.  180,-
  • Dyne, pute                                          kr. 80,- 
  • Laken, dyne og putetrekk                       kr.  100,-
  • 2 stk. håndklær                                    kr.   45,-

Annen Overnatting 

For alternative overnattingsmuligheter på hotel / camping / hytter i området: klikk her (NY INFO pr 25.5!)

Alternative spisesteder: info kommer. 


------------english----------

Accomodation/Food

We would like to let as many as possible to stay overnight and eat at the Hadeland Folkehøgskole. We are therefore adding an extra mattress in the largest rooms and use several halls as dormitories. But even then, there is a maximum capacity of 250 at the school. Therefore, this year, only those who practice may stay at the school, and only those residing at the school will be able to eat at the school cafeteria.  There will have a "first come, first served" policy, it will be worth your while to register early (also cheaper)!  

Accomodation at the Hadeland Folkehøgskole

The accomodation prices include all meals (including the celebration dinner on Saturday) and the use of school showers and other facilities. This year we only offer accommodation to those who stay for the whole camp. There are two options: Thursday to Sunday which includes dinner on Thursday evening; or Friday to Sunday which includes lunch and dinner on Friday. The last meal is lunch on Sunday for both options.

Student discount is offered to high school and university students (with student ID card), as well as those of age 18 or under. 
"Bed in a room" is a bed in a 2-person room with a shared bathroom in the hallway. "Classroom" means sleeping on a mattress on the floor in a larger room shared with 10-20 people. If you want to sleep in your own tent on the school grounds, also choose "classroom". Additionally, if you want to sleep in an extra mattress on the floor in a 2-person room, choose "classroom" and write the details in the "I prefer to share a room with" field below.

NB: Bring your own downcover/pillow, beddings & towels - or - a sheet & sleeping bag & towels

The following may also be rented at the school:
  • Duvet, pillow, sheet & beddings       NOK 180,-
  • Duvet & pillow only                               NOK  80,- 
  • Sheet & beddings only                          NOK 100,-
  • 2  towels                                         NOK  45,-
Alternative accomodation 
For alternative accommodation options within driving distance from the training hall: click here (NEW info pr 25 may)

Alternative food places: info coming