Aikido og meditasjon – ”The power of going from doing to being”

Av Bjørn Eirik Olsen, Hovedinstruktør, NAF

Kampkunsten Aikido er et resultat av erfaringer fra samuraienes kampkunst og munkenes sinnsro. Aikido er derfor ofte kalt “Zen i bevegelse”: Aikidomesteren har samme rake rygg, konsentrasjon i kroppens senter, avslappede skuldre og tilstedeværelse i åndedrettet som Zenmesteren. Forskjellen mellom de to er at mens munken sitter i ro så beveger krigeren seg med lynende hastighet og presisjon i en kamp på liv og død.

Men fortsatt er likheten der. Den dyktige krigeren – og den som sannsynligvis kom levende fra slaget – var den som klarte å være i denne tilstanden og som ikke lot seg fange verken i det som skjedde på slagmarken eller i frykten som lurte i eget sinn. Denne kunnskapen har fulgt utviklingen av Bushido – krigerens vei – gjennom hele dens tusenårige tradisjon, og den danner fundamentet for moderne Aikido slik vi kjenner den i dag.

Den tilstanden vi forsøker å nå kan forstås som “detached involvement”: Utøveren er fullt til stede i det som skjer, men samtidig med en sterk forankring i et tidløst hav av energi, slik at det som skjer rundt en bare blir krusninger på overflaten. Det ytre får ikke sette spor, sinnet holdes klart og gjenspeiler situasjonen uten selv å påvirkes nevneverdig.

{mosimage}
Grunnleggeren av Aikido, Morhihei Ueshiba, i Chinkon Kishin meditasjon.

Store Budomestre som Morihei Ueshiba (grunnleggeren av Aikido), Yamaoka Tesshu (grunnleggeren av Itto Shoten Muto-ryu) og Munenori Yagyu (grunnleggeren av Yagyu-ryu) praktiserte inngående Zen eller andre former for meditasjon. Munenori gikk i opplæring hos Zen-mesteren Takuan og ble uslåelig gjennom å beherske Fudoshin – fullstendig sinnsro. Hver gang Tesshu møtte en overlegen motstander mediterte han til han fant løsningen. O’Sensei praktiserte på sin side Chinkon kishin i tillegg til meditasjon som sies å stamme fra den taoistiske tradisjonen, og han oppnådde opplysning som gjorde ham i stand til å utvikle en ny kampkunst basert på enhet og harmoni – Aikido.

Det vi lærer i Dojoen er frukter av de erfaringene mestrene gjorde seg i kamp og i stille meditasjon. I det moderne samfunnet befinner vi oss fortsatt på en “slagmark”. Vi kjemper mot tidsfrister, forventninger, kritikk, ressursmangel, klimaproblemer og frykt. Vi har behov for den samme kilden til ro, energi og innsikt for å mestre situasjonen og finne gode løsninger. Enhver er herre i eget sinn, med det ansvar og de muligheter det gir.

Schrødingers katt på NRK 5. mai handlet om meditasjon. Programmet la frem resultater fra nyere forskning som viser at det skjer betydelige fysiologiske resultater i hjerne og kropp ved regelmessig meditasjon knyttet til blodtrykk, puls, åndedrett, immunsystem, hjerne og gener. Disse fysiologiske endringene er det motsatte av det som skjer under stress og frykt – som gir tilsvarende negative effekter. Selv med 10 minutter meditasjon daglig skjer det endinger. På slutten av programmet sier en av de medvirkende: “Hva mennesker kan klare når de går fra det å gjøre til det å være er helt forbløffende”. Også i Aikido leter vi ofte etter løsningen i måten å gjøre teknikker på, mens løsningen oftest ligger i tilstanden i sinnet, i intensjonene våre og i kroppen.

Selv har jeg i over 30 år praktisert meditasjon parallelt med Aikido, noe jeg anbefaler til alle mine elever – og til andre som ønsker selvinsikt eller mestring av komplekse situasjoner. Jeg praktiserte Zazen (sittende Zen) i ca 10 år. Deretter fokuserte jeg en tiårsperiode mer mot Ritsuzen (stående Zen eller Zhan Zuang Qi Gong), noe jeg fortsatt gjør som en del av min trening. De siste 12 årene har jeg praktisert Kriya-yoga, en virkningsfull meditasjonsmetode som samtidig passer godt med Aikido. Men når sant skal sies så er det i siste instans neppe metoden som er viktigst, men hvilke spørsmål man ønsker svar på og hvor mye man er villig til å gi inn i prosessen.

Jeg har også hatt glede av å delta på noen seminarer med den japanske mesteren Uezu-san, en selvlært og udogmatisk mester helt uten gurunykker. Uezu-san er det man kaller opplyst, han har et annet perspektiv på verden enn folk flest. Det finnes ikke så mange slike, og det er et privilegium og få treffe en person som dette Han underviser en meditasjonsform med fokus på det sjette chakra – ved pinealkjertelen. For egen del opplever jeg en direkte og sterk enhet mellom dette energisenteret og Hara når jeg mediterer, kanskje som et resultat av Aikidotreningen og av tidligere Zen-meditasjon.

Det har vært et godt samarbeid mellom Aikido og Norsk Taiji Senter i mange år. Mange av våre folk har deltatt på Pamela Hileys seminarer og flere av hennes elever har vært innom Aikido. Pamela fremmer noe hun kaller “Martial Arts for Peace” som passer veldig godt i forhold til de verdiene som fremmes i Aikido. Det forestående meditasjonsseminaret organiseres derfor under denne paraplyen i et samarbeid mellom Norsk Taiji Senter og Tenshinkan Aikidoklubb.

VELKOMMEN!

Lenker:

Schrødinger katt: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/734897/

Meditasjonsseminar: http://www.taiji.no/uezu

Share on Facebook