Aikido.no treng ny redaktør

Aikido.no ønsker å vere ein nettstad der ein finn det meste av detsom føregår av aikidoaktivitet i Norge. Nettsida blir oppdatert avredaktør og redaksjonen med eigenproduserte saker, linkar tilaikidorelatert stoff i øvrig presse og bidrag innsendt av andreaikidoutøvarar i landet.

Redaksjonen behandlar og fordeler oppgåver basert på eigne idear,tips som kjem på epost og tips frå folk i miljøet.

Redaktøren har ansvar for å ha oversikt over saker som er underproduksjon, saker under planlegging, oppdatering av aikido.no.Redaktøren blir valgt på årsmøtet til NAF under sommerleiren påBrandbu.

Redaksjonen består i dag av tre medlemmer, men kan gjerne verestørre. Me legg opp til å ha redaksjonsmøter på leirar der deifleste er til stades. Ellers går kontakten via skype og epost.

Ønsker du meir informasjon, ta kontakt med redaksjonen påredaksjon(ved)aikido.no eller gudrun(ved)gosu.no


Redaksjonen i dag:

Kim Andre Tinderholt,
Erlend Hove Lillebø,
Gudrun Sylte (redaktør)

Share on Facebook