19 år i Tekisuikan

Kaare begynte å trene aikido 8. september 1986 klokken 15.30, davar han 46 år gammel. Han trente vanlig styrketrening da hanoppdaget “de ropende hvitkledde”, han spurte om å få bli med ogfikk umiddelbart lov. Kaare sier selv at denne første treningen varen veldig passende trening for ham. I dag er Kaare 65år, han hartrent aikido i 19 år og graderte 2.dan for 5 år siden.

Kaare trener aikido fordi det er godt for kroppen. Når han begyntemerket han hvordan tøyningsøvelsene gjorde vondt, men det varlikevel så godt etterpå. Det var en konfrontasjon med kroppensubotelige stivhet. Kaare har alltid vært glad i å bevege seg, oghar lenge vært aktiv på treningsfronten. Når han begynte medtøyningsøvelsene i aikido merket han hvor stiv og hard kroppenegentlig var. Kaare likte aikido så godt fordi det hadde entøyningsdel som løste opp. Det gikk fort til forbedring og den dagi dag er han mykere enn sitt 10år gamle barnebarn.

Aikido er for Kaare en livsstil, noe han må ha i hverdagen. Hansier selv at aikido reddet kneet etter han hadde meniskproblemer.Hver dag varmer han opp på egen matte hjemme i 15minutter etter hanhar stått opp, det er en kilde til overskudd.

Kaares favouritt-del av aikido er lange, gode og allsidigeoppvarmingssekvenser.

Av Geir Ivar Hanssen

Share on Facebook